torsdag den 15. december 2011

Spild af kommunens tid og ressourcer

Jeg synes altså, der er noget forkert i den måde kommunerne forvalter deres penge og tid på...! Det har jeg forøvrigt ment i lang tid, men lige pt. har jeg jo fået "systemet" meget tæt på.

 -- Jeg måtte jo smide håndklædet i ringen og lade mig sygemelde med stress fra d. 12. december. Allerede d. 14. december er jeg til første samtale hos en coach og igen d. 19. december.

 D. 20. december er jeg til møde med min leder og aftaler, at jeg er fuldtidssygemeldt t.o.m. d. 6. januar og derefter deltidssygemeldt.

4. januar modtager jeg et skema fra min kommune, som jeg skal udfylde og aflevere senest d. 12. januar, ellers vil de stoppe for udbetalingen af sygedagpenge-refusionen til min arbejdsgiver. Fair nok. (For det så ikke skal være løgn, så modtager jeg d. 5. januar et brev fra kommunen, om at jeg vil modtage et skema via e-boks! Tal lige om spild af ressourcer!)

I det medfølgende brev står der også, at jeg ville blive indkaldt til et opfølgningsforløb i mit jobcenter. Formålet er naturligvis at få mig tilbage på arbejdet så hurtigt som muligt.
Jobcentret kan som led i opfølgningen rådgive og vejlede om de forskellige muligheder for at komme tilbage i arbejde, herunder mulighederne for at vende gradvist tilbage i arbejde. 
Endvidere kan jobcentret iværksætte tilbud i form af vejledning eller opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud, hvis det kan fremme, at den sygemeldte bliver fastholdt i arbejdsmarkedet.
Samme dag har jeg endnu en samtale med coachen og dagen efter et møde med min leder, hvor vi aftaler, hvilke timer jeg skal læse fra d. 9. januar.

 Til samme møde hjælper min leder mig med at udfylde sygedagpenge-skemaet, da jeg slet ikke kan overskue at gøre det; jeg føler opgaven er helt uoverkommelig, pga. min stress. Desuden får vi også lavet en mulighedserklæring, som min læge underskriver dagen efter.

 D. 9. januar begynder jeg så at læse de aftalte timer, der ligger mandag til onsdag. Torsdag og fredag er jeg sygemeldt.

 Det er dejligt at være tilbage, men jeg er yderst taknemmelig over, at jeg ikke har mere end de otte lektioner, for jeg er helt smadret bagefter.

Jeg har jo stadig hukommelses- og koncentrationsbesvær, foruden søvnbesvær og de andre "glæder" som stress medfører. Foreløbigt gælder aftalen t.o.m. uge 7, hvor min leder og jeg igen sætter os ned og finder ud af hvor langt jeg er kommet og om jeg evt. kan klare lidt flere timer.

Intet underliggende pres om, at det forventes jeg læser fuld tid efter vinterferien, og det giver mig RO at vide, vi kun sætter flere timer på, hvis jeg på det tidspunkt føler mig i stand til at klare det. Det er altså en fantastisk ledelse at have!

 --- Som det kan læses ovenfor, føler jeg mig altså i særdeles gode hænder. Min ledelse har virkelig været helt oppe på dupperne og har på rekordtid fået iværksat diverse hjælpeforanstaltninger (coach m.m.) og aftaler, for at sikre at jeg forhåbentlig snarest kan vende tilbage til mit job på fuld tid.

 Derfor synes jeg, det er temmelig omsonst, at jeg netop har fået brev om at jeg skal til 1. opfølgningssamtale på jobcenteret i primo februar...! Som der står i brevet (mine nummereringer)
1) Efter sygedagpengeloven skal jobcenteret følge op på din sygemelding. Formålet med samtalen er at sikre, at du så vidt muligt fastholdes i arbejde, og at din sygefraværsperiode bliver kort som muligt. 
2) Kommunen skal foretage en samlet vurdering af, om der er et særligt behov for at iværksætte tiltag der kan fastholde dig i dit job eller bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. 
3) Endvidere skal kommunen vurdere, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er til stede, samt om du er helt eller delvist uarbejdsdygtighed på grund af sygdom.
Jeg mener, at min arbejdsgiver, coach og læge i fællesskab fra dag 1 har sørget for at opfylde punkt 1 og 2. Hvad angår punkt 3, så er det da forståeligt, men der ville en telefonsamtale med min læge/coach såmænd have været nok.

Nu er jeg næppe den eneste i denne situation....så det må afgjort koste en hulens bunke penge hvert år....det burde kunne gøres bedre, så ressourcerne blev brugt på de personer, der f.eks. ikke blev støttet af arbejdsgiveren i stedet for sådan nogen som mig..

Ingen kommentarer:

Send en kommentar