søndag den 1. maj 2005

En kommentar, der blev til et indlæg i stedet for :o)

Jeg er forbløffet over at et par indlæg kan foranledige en SÅ hidsig debat. De to indlæg om tekstvalg i engelskundervisningen. Red. Bare ærgerligt at du, Kim, var ude af stand til fortsat at debattere i en sober tone. :o( Hvad angår de nævnte links, så er det oplagt at sætte nogle af hans, Kim du Toit's, tekster op imod "Bowling for Columbine" - dét kan der virkelig komme en interessant klassediskussion ud af. Så tak for dem :o) Kim: Du skriver desuden; at ”Børn og unge skal holdes ned og lære at indordne sig.”. Det er jeg ikke enig med dig i; Det er et levn fra ”Den sorte skole” som vi ikke har mere. Tiderne har ændret sig – og det samme har lærerrollen for øvrigt, i fald du ikke var klar over det? ;o) I ”Den sorte skole” fik læreren ”respekten” fra eleverne gratis – de turde jo ikke andet! Hvor værdifuld sådan en ”respekt”, udledt af angst så er, kan diskuteres. Jeg giver i hvert fald ikke meget for den. Nu til dags kan man som lærer sagtens få respekt fra sine elever – den ægte af slagsen vel at mærke, den der bunder i elevernes respekt for en som menneske – men det kræver en indsats! Hvis man som lærer tager sine elever alvorligt, lytter til hvad de har at sige og i det hele taget viser dem, at man respekterer dem som mennesker, så får man deres respekt – den værdifulde af slagsen. Dermed ikke være sagt at alt er fryd og gammen; Jeg har i flere tidligere indlæg givet udtryk for nutidens elevers dovenskab mht. lektielæsning etc. Men i det store og hele er jeg meget glad for at være lærer; det er utrolig livsbekræftende at tilbringe så meget tid sammen med teenagere :) Et andet sted skriver du: ”For det første skal de ikke have fornemmelsen af at ting foregår på deres præmisser.” Hvem siger, at de tror det? Jeg har aldrig nogensinde lagt skjul på, at mine elever har medbestemmelse mht. valg af emner, men at det er MIG, der afgør hvilke tekster vi læser indenfor et givent emne. Mine elever er altså udmærket klar over, at teksterne er valgt af mig – og det brokker de sig ikke over. Derfor kan de i løbet af et år opleve at læse både Eminem, Shakespeare, Lord Byron (apropos dit ” en digter fra 1800-hvidkål”), Alice Walker, Ray Bradbury, Stephen King, Dickens, Edgar Allan Poe, Tolkien etc. etc. Til sidst: ”Et opgør mod eftergivenhed” ?? Skal det forstås som om du mener, jeg er eftergivende overfor mine elevers ønsker hvad angår tekstvalg? I så fald skyder du ram forbi :o) Just for the record: Hvis jeg ikke kunne lide Eminem, så ville jeg ikke bruge hans tekster i min undervisning!! En af de vigtigste forudsætninger for at kunne lære unge mennesker noget, er at de kan mærke, at deres lærer brænder for det emne, de beskæftiger sig med! Jeg er rigtig god til at få gjort mine elever interesserede i de emner, vi arbejder med, NETOP fordi det er emner, der interesserer mig personligt! Jeg kan godt undervise i tekster, der ikke interesserer mig et hak, men undervisningen bliver også derefter; Jeg bliver nok en af Danmarks kedeligste lærere at høre på, – og dét ville sørme være synd for eleverne! ;o)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar