tirsdag den 8. december 2009

What a day!

Uddrag af jobbeskrivelse:

§27 Karaktergivning ved mundtlige fremlæggelser:

 Stk. 1. Det forventes, at læreren giver eleven karakter efter elevens ønske/forventning.

 Stk. 1a Det er dog ikke tilladt at ændre en allerede given karakter.

 Stk. 2. Der ses derfor bort fra eventuelle mangler ved præstationen, det være lavt fagligt indhold, overfladisk besvarelse af opgaven, mangel på struktur e. lign.

 Såfremt stk. 1 og 2 ikke overholdes, gælder stk. 3, 4 og 5. I særlige tilfælde træder stk. 6 og 7 i kraft. 

Stk. 3. Læreren er skyld i elevens dårlige humør, da det jo er læreren, der har givet karakteren. Eleven er uden skyld i lave karakterer.

Stk. 4. Læreren må forvente at skulle forklare karaktergivningen grundigt for eleven, gerne ad flere omgange. 

Stk. 5. Læreren må påregne at skulle diskutere karaktergivningen op til flere uger efter afgivelsen - og naturligvis i undervisningstiden.

Stk. 6 Læreren skal påregne at forældre stiller spørgsmålstegn ved hans/hendes professionalisme, da forældrene jo ved mere om kvaliteten af deres barns fremlæggelse end læreren, der har overværet den.

Stk. 7. Som lærer skal man derfor være klar til at begrunde sin karaktergivning til forældrene, såfremt de kræver dette.

Stk 7a Det er dog ikke tilladt læreren at ændre karakteren, selvom forældrene måtte ønske eller kræve dette.

§ 28 Stk. 1. Det forventes, at læreren tålmodigt og i godt humør overholder § 27

 Stk. 2. Forældre ved mere om lærerens job end læreren. Læreren ved til gengæld ikke noget om forældrenes job. Det er derfor ikke læreren tilladt at stille spørgsmålstegn ved forældrenes professionalisme.

______________________

Ingen kommentarer:

Send en kommentar