lørdag den 23. februar 2013

"Lærerne laver jo ikke noget og holder 12 ugers ferie om året...!"

Jeg skal lige love for, at KL og regeringen er lykkedes med deres forehavende om at bilde befolkningen ind, at folkeskolelærere ikke laver noget. At
  • vi kun underviser 16 timer om ugen
  • holder 12 ugers ferie
  • har fri kl. 13-14 hver dag
  • og får fuld løn for deltidsarbejde
osv. Jeg elsker mit job, fordi det er så livsbekræftende at få lov til at være sammen med børn og unge mennesker, men jeg må godt nok indrømme, at det er frustrerende konstant at blive "skudt på" fra alle sider. Så nogle gange ( I den senere tid ganske ofte) bliver jeg virkelig træt af mit job - eller rettere alle de mere eller mindre pæne ord om læreres arbejdsindsats -eller mangel på samme, jeg skal lægge ører til. Sidstnævnte er der flest af. Jeg tror ikke der er ret mange andre job, hvor man konstant skal forsvare sin arbejdsindsats. Det æder en stor del af ens job-glæde, skal jeg hilse og sige.
ALLE ved hvor lidt lærere arbejder og det er bare på høje tid at lærernes arbejdstid bliver "normaliseret".
Der er efterhånden rigtig mange, der har forsøgt at forklare den på-dette-område-uvidende-befolkning, hvad det er læreren laver af arbejde, når han/hun ikke er på skolen (=synlig), men det lader nu ikke til at have gjort synderligt indtryk; lærerne laver stadig ikke noget, ifølge den brede befolkning. Modsat sygeplejerskerne har vi lærere de sidste par år været mest fokuserede på at fortælle om vores FAGLIGHED, frem for indholdet i jobbet - og fordi en pæn del af vores arbejde er "skjult" konkluderer mange udenfor skoleverdenen, at så holder lærerne nok bare fri, når de ikke er på skolen. (Det er vist det, der hedder projicering*!). Jeg har efterhånden læst utallige læserbreve a la:
  • Lærerne skal være tilstede på skolerne 37-42 timer om ugen. (Lærere arbejder kun, når de er synlige på skolen).
  • De må lave deres forberedelse og rettearbejde på skolen (Lærere arbejder kun, når de er synlige på skolen).
  • Lærerne skal stemple ind og ud - tilbage til industrisamfundet! (Lærere arbejder kun, når de er synlige på skolen)
  • Hvis læreren forlader skolen uden at stemple ud, er det fyringsgrund (Så er det vist slut med ekskursioner fremover)
osv. osv. Det er altså underforstået, at lærere kun kan finde ud af at arbejde, hvis de er på skolen....

4444Godt så, hvis det er det folk ( + KL og regeringen) vil have, så må jeg vel som minimum kunne forvente, at jeg får stillet en arbejdsplads til rådighed på skolen, ikke? Altså et skrivebord og en reol til alle mine mapper, bøger og papirer. (Det vil da blive helt rart at slippe for at bruge et helt skab herhjemme på "skolesager")
Nå ikke? Og hvorfor så ikke, om jeg må spørge?
Nå, fordi de fleste skoler slet ikke har pladsen. (På mit job har vi et rum med 6-7 siddepladser, hvor man kan sidde i rimelig fred og ro (medmindre rummet er optaget af møder, that is!) og vi er altså 30-32 lærere.) Så er det måske slet ikke så tosset at lade lærerne forberede sig hjemme, eller hvad? 

For nu lige at vende tilbage til ARBEJDSTIDEN, så arbejder en fuldtidsansat lærer (Og her vil jeg så godt lige indskyde, at der faktisk er nogle, der arbejder på nedsat tid =og derfor også får mindre løn udbetalt!) i GENNEMSNIT 37 timer om ugen, lige som alle andre fuldtidsansatte (når vi har trukket ferierne fra, altså de 5-6 uger, alt efter om man har valgt at få 6. uge udbetalt eller ej)

Her er det så at rigtig mange står af "for lærerne holder jo meget mere fri, de har f.eks. 7 ugers sommerferie". Lad mig forsøge at forklare: Eleverne går i skole 40 uger ud af et års 52 uger. Dvs. eleverne har 12 ugers ferie. Lærerne har 6 ugers ferie plus 6 ugers tvungen "afspadsering" (som ligger på fastlagte tidspunkter af året). De timer (6 x 37) som læreren skulle have arbejdet i de seks uger, bliver fordelt på de 40 uger, hvor eleverne er på skolen. Ergo arbejder lærerne i gennemsnit 42 timer om ugen...og hov...så passer pengene pludselig! (Lars Løkkes rejsehold nåede forøvrigt også frem til den konklusion, at lærerne i gennemsnit arbejder 42 timer om ugen! Det faktum er det bare lykkedes at holde næsten helt ude af debatten) Håber ovenstående regnestykke forklarer tydeligt nok, at vi altså minimum arbejder det vi skal. (De der "dovne lærere" mange af os har stiftet bekendtskab med i vores egen skoletid, jeg selv inklusiv, de er altså et særsyn i dagens folkeskolen; de fleste er røget ud af systemet...bare lige for at sætte det på plads!) Her til sidst vil jeg lige tage fat i Antorinis meget vellykkede spin;
"at lærere i gennemsnit underviser 16 timer om ugen og at vi blot beder lærerne om at undervise to timer mere om ugen"
For det første forplumrer Antorini debatten ved konsekvent at bruge TIMER, når de fleste godt ved vi underviser i LEKTIONER (a 45 minutters varighed). Ved at bruge TIMER, bliver det ugentlige undervisningstal jo lavere og så kan man rask væk konkludere, at lærerne ikke underviser nok, smart ikke?!

For det andet er det helt sikkert muligt, der er lærere der underviser 16 TIMER om ugen, men så er det formodentlig, fordi de er blevet bedt om at lave noget andet (IT-vejledning/teknik, bibliotek osv.) i stedet for.

Min arbejdstid

Jeg underviser 27 LEKTIONER om ugen - det svarer til 20,25 TIMER om ugen (altså mere end Antorini siger), fordelt på:

2 x 2 lektioner håndarbejde i 4. og 5. klasse
2 x 3 lektioner tysk i 7. klasse
2 lektioner engelsk i 3. klasse
3 lektioner engelsk i 7. klasse
3 lektioner tysk i 8. klasse
3 lektioner engelsk i 8. klasse
2 x 3 lektioner tysk i 9. klasse

Dvs. jeg underviser i 714 TIMER om året - hvilket igen svarer til 42,5 % af min fulde arbejdstid. 

Udover det har jeg også "øvrig undervisning" såsom fordybelsesdage, emnedage, trivselsdag etc. etc. i alt 61,15 TIMER om året (Så stiger min undervisningsprocent til 46 %)

Derudover har jeg forskellige akkorder: Beskikket censor, mægler, udvikling af elevplaner, diverse møder og forberedelse osv.

Min forberedelse er på 433 TIMER om året. Dvs. lidt over en halv times forberedelse pr. undervisningstime. (Og så har jeg ikke en gang medregnet den forberedelse, der er til emnedage og fordybelsesdage. Den kan faktisk være temmelig omfattende, da vi her oftest skal planlægge og kombinere det praktiske med det faglige (Var der nogen, der sagde aktivitetstimer?) til omkring 20 lektioner (4 dage) - og tiden tages af min allerede tildelte forberedelsestid...og det betyder naturligvis, at jeg har mindre forberedelse til min almindelige undervisning, end i forklaringen nedenfor.)

Nu vel, jeg bruger ikke en halv times forberedelse til hver håndarbejdstime, da min forberedelse her ligger i "klumper"; når jeg skal have fremstillet en prototype (hvilket kan tage 2-12 timer pr. emne), men i den sidste ende går det lige op.

Der hvor det til gengæld ikke går helt lige op, er i engelsk og tysk. Der er pænt meget rettearbejde i begge fag og mængden stiger efter klassetrin og det er ikke sjældent, jeg bruger 6-8 timer på at rette en klasses stile. Derudover kommer andre retteopgaver og den almindelige forberedelse.

 Så, hvis jeg skal til at undervise flere timer om ugen, vil jeg meget gerne vide, hvilke opgaver jeg så IKKE skal lave fremover?

Det kunne også være interessant at vide, hvad forældrene ville sige til det, hvis lærerne fremover skal tilbringe al deres arbejdstid på skolen.

Det ville bl.a. betyde at skolehjem-samtaler skulle afholdes inden kl. 17. Lige nu afholdes de om aftenen, så forældrene ikke behøver tage fri fra job (og nej, lærere får IKKE tillæg for de skæve arbejdstider.) - -

 Projicering* = Når man ubevidst tillægger andre nogle af de egenskaber, som man selv har, og som man ikke vil være ved.

22.42. Afsnit omkring forberedelse af emnedage m.m. tilføjet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar