tirsdag den 3. august 2004

Skemalægningens kvaler

Jeg kan vældig godt lide vi har selvstyrende team på min skole, men pga. alle mulige bindinger i skemaet, tog det i år mit team f-i-r-e timer at få lagt et nogenlunde tilfredsstillende skema for både klasser og lærere frem til efterårsferien.

Sidste år, hvor vi ellers syntes vi havde mange flere bindinger, tog det én time! At få 3 klasser samt 7 lærers skemaer til at gå op i en højere enhed, når den ene klasse er "bundet" 2 hele dage om ugen og en anden klasse er bundet halvdelen af 3 dage (og selvfølgelig ikke de samme dage som førstnævnte klasse!) og det derfor medfører en del bindinger for de involverede lærer og den ene lærer derudover har ekstra bindinger, for ikke at nævne at tysk/fransk/fysik også er rimelig bundet... (De timer må nødvendigvis ligge i ydertimerne - det er jo ikke alle elever, der har fagene, og de skal ikke have mellemtimer)....dét er altså noget, der rykker tænder ud! Nå, men det lykkedes da.

Personligt kan jeg næppe tillade mig at klage over mit skema. Hvis der ikke kommer ændringer "ovenfra", ser det således ud frem til efterårsferien:
Mandag: 12.15-15.35
Tirsdag: 10.45-15.35 (hveranden uge fri)
Onsdag: 08.30-15.35
Torsdag: 08.30-14.20
Fredag: 12.15-15.35

 Det ser måske ikke ud af så meget, men læg dertil adskillige 2 timers møder efter undervisningen, et par aftenmøder samt forberedelsen. Onsdag bliver en rå dag, men ved at planlægge en del i weekenden, skal det nok gå :o)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar